Článek

13. – 14. 5. 2023 Školení vedoucích a cvičitelů pěší turistiky

Foto

Po loňském školení vědoucích a cvičitelů cykloturistiky a lednovém školení cvičitelů lyžařské turistiky absolvovalo 8 našich členů školení cvičitelů pěší turistiky, které se konalo v Rožnově p. R. Dále se školení zúčastnily 4 osoby z KČT, odbor Valašské Klobouky, 4 osoby z KČT, odbor Chropyně a 2 osoby z KČT, odbor Vsetín.

Školení začalo praktickou částí, a to vycházkou na Karlův kopec, na kterém stojí Jurkovičova rozhledna. V rámci vycházky byly poskytnuty informace o okolí, Jurkovičově rozhledně a určování azimutu. Po návratu do Rožnova p. R. následovala teoretická část školení, v rámci které byla probrána témata příprava turistické akce, příprava pro vedení turistické akce, topografie a orientace v terénu, navigace pomocí mobilní aplikace, nebezpečí hrozící při turistické akci a organizace první pomoci. Večer následovalo plnění úkolu během krátké vycházky, včetně simulace úrazu a poskytnutí první pomoci.

Nedělní program začal přednáškou o právních předpisech a pojištění v KČT, historie KČT, organizační struktura KČT a rozdělení činností při náročné túře. Školení bylo ukončeno závěrečným zkušebním testem, který všichni zvládli a bude jim vystavena kvalifikace vedoucí pěší turistiky, případně cvičitel pěší turistiky.

Zbyněk Vaňura

Květen 2023

Akce CC Rožnov p. R.