ČlánekKaravanistický sraz

25. – 27. 8. 2023 Setkání mototuristů a karavanistů v autokempinku Konopáč

Foto

Tak jako každoročně, i letos jsme se zúčastnili v počtu 2 posádek Setkání mototuristů a karavanistů v autokempinku Konopáč, kterou organizovala Federace campingu a caravaningu ČR u příležitosti tradiční Bartolomějské pouti. Celkem přijelo 33 posádek v počtu 70 osob z 7 klubů.

Dlouho jsme váhali, zda vůbec vyrazit, protože meteorologové předpovídali „konec světa“. Tak jako obvykle se k naší radosti opět zmýlili a v sobotu účastníci prožili krásný letní den.

Na pátek byl plánován příjezd, večer se konala Valná hromada FCC ČR, v restauraci Arabela hrála k tanci a poslechu country kapela a hrálo se divadlo Limonádový Joe.

V sobotu dopoledne se konal na břehu rybníku, kterého mnozí využili ke koupání, FlérMarket. Sobotní odpoledne se neslo ve znamení oslav 135. výročí založení Klubu českých turistů. Organizátoři zajistili pro zájemce autobus, který je dovezl ke hřbitovu, kde byla položena kytice na hrob Karla Jana Zákouckého – ředitele, spisovatele, cestovatele, zakladatele a předsedy KČT v Heřmanově Městci. Následovala pěší procházka zámeckým parkem na Masarykovo náměstí, kde za přítomnosti místostarostky Mgr. Zuzany Dvořákové, předsedy KČT, oblast Pardubický kraj Vlastimila Škváry a místní televize Leknín, byla položena kytice k pamětní desce na rodném domě Dr. Jiřího Stanislava Guth – Jarkovského – zakládajícího člena MOV, ČOV a dlouholetého předsedy KČT. Následovala komentovaná prohlídka nově zrekonstruovaných výcvikových stájí Národního hřebčína Kladruby nad Labem v Heřmanově Městci. Po přestávce, kterou jsme využili k občerstvení v restauraci Beránek, následovalo položení poslední kytice k pamětní desce Karla Jana Zákouckého na zdi zdejší základní školy. V 18 hodin následovala poutavá prohlídka kostela sv. Bartoloměje, s jehož historií a současností nás seznámil zdejší rodák, ministr zemědělství, Marek Výborný. Umožnil nám i vstup do hrobky s ostatky majitelů panství a naše dvě vnučky mohly potěžkat masku rytíře. Byl to pro všechny nezapomenutelný zážitek. Před kostelem nás čekal autobus, který nás ještě dovezl k pomníčku K. J. Zákouckého, který je umístěn na začátku žluté turistické značce. Odtud to bylo jen kousek zpět do kempu. Přesto, že vše bylo pro účastníky zcela zdarma a byli všichni na tuto akci pozvání, účast tvořilo pouze 6 členů našeho klubu, 3 zástupci z KČT Slovan Pardubice. Vím, že účast na programu je dobrovolná, ale vše zajistit dalo organizátorům nemalou práci a účast by byla to nejmenší, čím by organizátorům za jejich vynaložené úsilí poděkovali.

V neděli dopoledne začalo pršet, a tak většina účastníků setkání začala balit a odjížděla domů.

Na závěr bych chtěl poděkovat panu Bohumilu Starému, který setkání zorganizoval a byl účasten nejen na Valné hromadě FCC ČR, ale i na prohlídce kostela. Poděkování patří i manželům Chválovým, kteří zajišťovali sobotní odpolední program a průvodci panu Pleskotovi.

Zbyněk Vaňura

Srpen 2023

Akce CC Rožnov p. R.